• + 48 503 181 302
18 października 2017 accteka

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Czy jednorazowa amortyzacja środków trwałych to ulga podatkowa i na czym polega?

Tak, ale tak naprawdę niewielka. Dlaczego?

Załóżmy, że firma kupiła maszynę o wartości początkowej 100 tys. zł netto i postanowiła skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

Kolejnym założeniem jest, że stawka amortyzacji podatkowej wynosi dla tej maszyny 20% rocznie, a firma uzyskuje dochód podatkowy i płaci podatek wg stawki 19%.

Biorąc pod uwagę jedynie wartości nominalne żadna korzyść nie występuje, bo zarówno przy jednorazowej amortyzacji jak i amortyzacji przez okres 5 lat korzyść podatkowa wynosi w sumie 19 tys. zł. Przy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie korzyść zależy od przyjętej stopy dyskontowej, w uproszczeniu wygląda to następująco:

 

Stopa dyskontowa 2% 2% Stopa dyskontowa 8% 8%
 Korzyść    Korzyść    Korzyść    Korzyść
1 19 000,00 3 800,00 1 19 000,00 3 800,00
2 3 800,00 2 3 800,00
3 3 800,00 3 3 800,00
4 3 800,00 4 3 800,00
5 3 800,00 5 3 800,00
NPV 1 18 627,45 17 911,15 NPV 2 17 592,59 15 172,30
Różnica 1 716,30 Różnica 2 2 420,29

Stopa dyskontowa 2% – np. kiedy mamy wolne środki i mamy możliwość założenia świetnej lokaty bankowej

Stopa dyskontowa 8% – nie mamy środków wolnych, gdy korzystamy z kredytu

Zatem nasza korzyść podatkowa mieści się w przedziale od 700 do 2400 zł przy wydatku 100.000 zł.

To raczej nie jest duża kwota.