• + 48 503 181 302
27 października 2017 accteka

Wycena badania sprawozdania finansowego

Po wypełnieniu załączonej ankiety otrzymają Państwo szacunkową wstępną wycenę usługi badania sprawozdania finansowego. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z nami, to znacznie przyspieszy postępowanie związane z wyceną kosztu badania sprawozdania finansowego.

Accteka gwarantuje bezpośredni udział biegłego rewidenta w badaniu sprawozdania finansowego na miejscu u klienta. Obsługujemy firmy z całej Polski. Mówimy po angielsku.

Wycena usługi badania sprawozdania finansowego
W przypadku, gdy rok obrotowy nie jest zgodny z kalendarzowym wpisz np. 2015/2016
Jeśli sprawozdanie było badane jaką opinię uzyskało: bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, negatywna, odmowa wydania opinii
w tys. PLN
w tys. PLN
Nie zaznaczaj Tak jeśli kontrole nie były kompleksowe np. kontrole krzyżowe; czynności sprawdzające
Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli pole nie zostanie zaznaczone, wtedy niestety nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować ze względu na wymogi RODO. Accteka zastrzega sobie prawo do odmowy odpowiedzi.

, , ,